Back

THÔNG TIN THANH TOÁN

Chỉ nhận thanh toán chuyển khoản:

— Ngân hàng: VIETCOMBANK
— Chủ tài khoản: NGUYEN XUAN DUNG
— Số tài khoản: 0231000639137

* Nội dung chuyển khoản: “tlk + Số đơn hàng”

Kiểm tra “Số đơn hàng”: tại ngay khi kết thúc đơn hàng hoặc coi lại trong Tài khoản -> Đơn hàng -> Số đơn hàng như hình dưới: