Back

1/ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

2/ HƯỚNG DẪN MUA & HỌC KHÓA HỌC

Câu hỏi thường gặp

Trên phần đăng nhập, nhấn vào Quên mật khẩu? Nhập địa chỉ email và nhấn ĐẶT LẠI MẬT KHẨU Kiểm tra mail và nhập vào mật khẩu mới theo link gửi tới. Trân trọng!

Sau khi chuyển khoản thanh toán đơn hàng mua khóa học, khi Tài Liệu Kín xác nhận tiền đã tới tài khoản thì sẽ kích hoạt khóa học ngay cho bạn.

Trân trọng!

Trên lý thuyết bạn sẽ được truy cập khóa học bạn mua mãi mãi. (website Tài Liệu Kín còn tồn tại thì bạn vẫn truy cập khóa học bình thường).

Trong trường hợp rủi ro Tài Liệu Kín không hoạt động được nữa thì Tài Liệu Kín sẽ gửi toàn bộ khóa học có trên Tài Liệu Kín cho bạn bằng hình thức chia sẻ trên Google Drive theo mail bạn đăng ký tài khoản tại Tài Liệu Kín. (😈 Một điều khoản mà ai cũng muốn Tài Liệu Kín tèo…)

Trân trọng!

Tất cả các khóa học trên Tài Liệu Kín được chia sẻ lại nên không thể liên hệ Tác giả hỗ trợ được.

Trân trọng!

Tài Liệu Kín không hỗ trợ cũng như không khuyến khích học viên tải nội dung bài học của Tài Liệu Kín.

Trân trọng!

FANPAGE

FANPAGE